ΧΥΤΡΑ ΒΑΘΕΙΑ ΙΝΟΧ 18/10

GTP-ΧΥΤ16  ΧΥΤΡΑ ΒΑΘΕΙΑ ΙΝΟΧ 16*14Υcm   2.8lt
GTP-ΧΥΤ20  ΧΥΤΡΑ ΒΑΘΕΙΑ ΙΝΟΧ 20*17Υcm   5lt
GTP-ΧΥΤ24  ΧΥΤΡΑ ΒΑΘΕΙΑ ΙΝΟΧ 24*19.5Υcm   8.5lt
GTP-ΧΥΤ28  ΧΥΤΡΑ ΒΑΘΕΙΑ ΙΝΟΧ 28*23Υcm   14lt
GTP-ΧΥΤ30  ΧΥΤΡΑ ΒΑΘΕΙΑ ΙΝΟΧ 30*24Υcm  16.5lt
GTP-ΧΥΤ32  ΧΥΤΡΑ ΒΑΘΕΙΑ ΙΝΟΧ 32*26Υcm   20.5lt
GTP-ΧΥΤ36  ΧΥΤΡΑ ΒΑΘΕΙΑ ΙΝΟΧ 36*29Υcm   29.5lt
GTP-ΧΥΤ40  ΧΥΤΡΑ ΒΑΘΕΙΑ ΙΝΟΧ 40*32Υcm   40lt
GTP-ΧΥΤ44  ΧΥΤΡΑ ΒΑΘΕΙΑ ΙΝΟΧ 44*35Υcm   53lt
Κατηγορία: