ΜΑΡΜΙΤΑ ΙΝΟΧ 18/10

 

GTP- ΜΑΡΜ24    ΜΑΡΜΙΤΑ ΙΝΟΧ 24*24Υcm   10.7lt
GTP- ΜΑΡΜ28    ΜΑΡΜΙΤΑ ΙΝΟΧ 28*28Υcm   17lt
GTP- ΜΑΡΜ 30   ΜΑΡΜΙΤΑ ΙΝΟΧ 30*29Υcm   20lt
GTP- ΜΑΡΜ 32   ΜΑΡΜΙΤΑ ΙΝΟΧ 32*31Υcm   24.5lt
GTP- ΜΑΡΜ 36   ΜΑΡΜΙΤΑ ΙΝΟΧ 36*35Υcm   35.5lt
GTP- ΜΑΡΜ 40   ΜΑΡΜΙΤΑ ΙΝΟΧ 40*40Υcm   50lt
GTP- ΜΑΡΜ 44  ΜΑΡΜΙΤΑ ΙΝΟΧ 44*43Υcm   65lt
GTP- ΜΑΡΜ 48  ΜΑΡΜΙΤΑ ΙΝΟΧ 48*43Υcm   77.5lt
GTP- ΜΑΡΜ 50  ΜΑΡΜΙΤΑ ΙΝΟΧ 50*50Υcm   98lt