ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΣΩΤΕ ΙΝΟΧ 18/10

GTP-ΣΩΤΕ26   ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΣΩΤΕ ΙΝΟΧ 26*6.5Υcm   3lt
GTP-ΣΩΤΕ28   ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΣΩΤΕ ΙΝΟΧ 28*7Υcm   4lt
GTP-ΣΩΤΕ30   ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΣΩΤΕ ΙΝΟΧ 30*7.5Υcm   5lt
GTP-ΣΩΤΕ32   ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΣΩΤΕ ΙΝΟΧ 32*7.5Υcm   6lt
GTP-ΣΩΤΕ36   ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΣΩΤΕ ΙΝΟΧ 36*8Υcm  8lt
GTP-ΣΩΤΕ40   ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΣΩΤΕ ΙΝΟΧ 40*8Υcm   10lt
GTP-ΣΩΤΕ44   ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΣΩΤΕ ΙΝΟΧ 44*11Υcm   16lt
GTP-ΣΩΤΕ48   ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΣΩΤΕ ΙΝΟΧ 48*12.5Υcm   22lt
Κατηγορία: