ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΡΗΧΗ ΙΝΟΧ 18/10

GTP-ΚΡ16   ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΡΗΧΗ ΙΝΟΧ 16*7Υcm   1.4lt
GTP-ΚΡ18   ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΡΗΧΗ ΙΝΟΧ 18*8Υcm   2lt
GTP-ΚΡ20   ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΡΗΧΗ ΙΝΟΧ 20*9Υcm   2.5lt
GTP-ΚΡ22   ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΡΗΧΗ ΙΝΟΧ 22*9.5Υcm   3.5lt
GTP-ΚΡ24   ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΡΗΧΗ ΙΝΟΧ 24*10.5Υcm   4.5lt
GTP-ΚΡ26   ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΡΗΧΗ ΙΝΟΧ 26*11Υcm   5.5lt
GTP-ΚΡ28   ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΡΗΧΗ ΙΝΟΧ 28*12Υcm   7lt
GTP-ΚΡ30   ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΡΗΧΗ ΙΝΟΧ 30*12Υ.5cm   8.5lt
GTP-ΚΡ32   ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΡΗΧΗ ΙΝΟΧ 32*13Υcm   10lt
GTP-ΚΡ36   ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΡΗΧΗ ΙΝΟΧ 36*14Υcm   14lt
GTP-ΚΡ40   ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΡΗΧΗ ΙΝΟΧ 40*16Υcm   20lt
GTP-ΚΡ44   ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΡΗΧΗ ΙΝΟΧ 44*20Υcm   30lt
GTP-ΚΡ48   ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΡΗΧΗ ΙΝΟΧ 48*23Υcm   41.5lt
Κατηγορία: