ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΒΑΘΕΙΑ ΙΝΟΧ 18/10

GTP-ΚΒ16   ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΒΑΘΕΙΑ ΙΝΟΧ 16*11Υcm   2.2lt
GTP-ΚΒ18   ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΒΑΘΕΙΑ ΙΝΟΧ 18*12Υcm   3lt
GTP-ΚΒ20   ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΒΑΘΕΙΑ ΙΝΟΧ 20*13Υcm   4lt
GTP-ΚΒ22   ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΒΑΘΕΙΑ ΙΝΟΧ 22*14Υcm   5lt
GTP-ΚΒ24   ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΒΑΘΕΙΑ ΙΝΟΧ 24*15Υcm   6.5lt
GTP-ΚΒ26   ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΒΑΘΕΙΑ ΙΝΟΧ 26*16Υcm   8lt
GTP-ΚΒ28   ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΒΑΘΕΙΑ ΙΝΟΧ 28*17Υcm   10lt
GTP-ΚΒ30   ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΒΑΘΕΙΑ ΙΝΟΧ 30*17.5Υcm   12lt
GTP-ΚΒ32   ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΒΑΘΕΙΑ ΙΝΟΧ 32*18Υcm   14lt
GTP-ΚΒ36   ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΒΑΘΕΙΑ ΙΝΟΧ 36*23Υcm   23lt
GTP-ΚΒ40   ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΒΑΘΕΙΑ ΙΝΟΧ 40*25Υcm   31lt
GTP-ΚΒ44   ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΒΑΘΕΙΑ ΙΝΟΧ 44*28Υcm   42.5lt
GTP-ΚΒ48   ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΒΑΘΕΙΑ ΙΝΟΧ 48*31Υcm   56lt
Κατηγορία: